Diabetes Mellitus – oční komplikace XX. symposium

 1. října 2019 (sobota) v Olomouci

Místo konání: RCO

Akce je zařazena do kontinuálního vzdělávání lékařů  (bodový zisk: 7 kreditů)

Koordinátoři:  prof. MUDr. Jiří  Řehák, CSc.,FEBO

Oběd zajišťuje a hradí pořadatel.

Registrace: (v místě konání sympozia)

Pátek 18.10.2019 od 16.00 – 18.00 hod.

Sobota 19.10.2019 od 7.00 – 12.00 hod.

 

Odborný program 2019 

Zahájení – 8.30

Úvodní slovo: J.Řehák

 1. blok přednášek –  8.35 – 10.10

pracovní předsednictvo: M. Kvapil, T. Sosna, K. Manethová

 1. Vývoj komplikací diabetu v České republice. Pilotní analýza Národního diabetologického registru M. Kvapil (Praha), 15 minut
 2. Screeningová vyšetření syndromu diabetické nohy a role diabetické retinopatie, A. Jirkovská (Praha) 10 minut
 3. 10 let screeningu diabetické retinopatie v Centru diabetologie IKEM. M. Haase, J. Skibová , T. Neškudla, T. Sosna (Praha) 8 minut
 4. Oční komplikace diabetu – souborný referát O. Chrapek (Brno) 15 minut
 5.  Diabetický makulární edém – novinky z kongresu Euretina 2019. V. Matušková (Brno), 10 minut
 6. Potřeba laserové terapie diabetických komplikací oka – současný pohled, K. Manethová,  J. Ernest, M. Hrevuš (Praha) 8 minut

 

 přestávka

2. blok přednášek – 10.40. – 12.15

pracovní předsednictvo:    J. Řehák, T. Pelikánová, M. Šín

 1. Antidiabetika a riziko diabetické retinopatie, T. Pelikánová  (Praha) 15 minut
 2. Injekční antidiabetika v léčbě diabetes mellitus 2. typu, A. Adamíková (Zlín), 10 minut
 3. Diabetická retinopatie a systémové vaskulární komplikace,  T. Sosna, M. Haase, K. Kesslerová, T. Kubová (Praha) 8 minut
 4. Změny mikrovaskulatury sítnice při diabetické retinopatii, D. Černohubá (Praha) 8 minut
 5. Pokroky ve využití konfokální mikroskopie rohovky při časné diagnostice a sledování progrese diabetické neuropatie, M.Česká Burdová, G. Mahelková (Praha) 8 minut
 6. Hodnocení foveolární avaskulární zóny u mladých diabetiků 1. typu, L. Magera, J. Krásný, P. Pluhovský, L. Holubová (Praha) 8 minut
 7. Využití OCT angiografie u diabetické retinopatie, M. Šín (Olomouc) 8 minut

 

 Přestávka na oběd

3.  blok přednášek –  13.45 – 15.15

pracovní předsednictvo:  O. Chrapek, D. Karásek, D. Vysloužilová

 1. Antikoagulační a antitrombotická léčba u nemocných s diabetem se zřetelem na DM retinopatii D. Karásek (Olomouc), 10 minut
 2. Morfologické změny v makule  pacientů s DME a vlhkou formou VPMD a jejich vývoj při anti-VEGF léčbě. O. Chrapek, L. Kohútová, I. Čarnogurská (Brno, Olomouc) 8 minut
 3. Update léčebných režimů – zaostřeno na Treat and extend D. Vysloužilová (Brno), 8 minut
 4. Role arteriální hypertenze na rozvoj  a výsledky léčby diabetického makulárního edému, M. Rehák, B. Catharina, J. Claudia, P. Wiedemann, L. Ulrich (Lipsko) 8 minut
 5.  Léčba diabetického makulárního edému anti VEGF preparáty na Oční klinice FN Olomouc, M. Rybáriková, S. Jakubíčková, J. Šimičák, O. Chrapek, M. Šín (Olomouc) 6 minut
 6. Výsledky antiVEGF léčby diabetického makulárního edému ve FN Brno, V.Matušková, L. Hanáková, D. Vysloužilová, J. Souček (Brno) 6 minut
 7. Léčba DME anti-VEGF preparáty na Oční klinice FN Ostrava – 3-leté výsledkx, M.  Koubek, D.  Linzerová, S. Němčanská, J.  Němčanský  (Ostrava) 6 minut

 

přestávka

4.  blok přednášek –  15.30 – 17.00

pracovní předsednictvo:  M. Rehák,  M. Haluzík, L. Hejsek

 1. Antidiabetika a kardiovaskulární riziko, M. Haluzík (Praha), 15 minut
 2. Technologie v diabetologii, Picková (Praha) 10 minut
 3. Chirurgické možnosti terapie diabetických komplikací na očním pozadí, Hejsek (Hradec Králové) 10 minut
 4.  Které pacienty s diabetickým makulárním edémem léčíme intravitreálními kortikoidy, J.Šimičák, O. Chrapek O, M. Šín, M. Rybáriková, S. Jakubíčková  (Olomouc) 6 minut
 5. Výsledky léčby diabetického makulárního edému kortikoidy. S. Jakubíčková,  J. Šimičák, O. Chrapek, M.  Rybáriková (Olomouc) 5 minut
 6. Využití umělé inteligence k detekci diabetického makulárního edému, M. Rehák, C. Busch, M. Bryan, P.  Wiedemann,  (Lipsko) 10 minut
 7. Oční komplikace diabetes mellitus v období gravidity a možnosti jejich řešení – naše zkušenosti, Z.  Vostrovská, O. Chrapek,  J. Šimičák, (Olomouc) 8 minut
 8. Kyslíková saturace v sítnicových cévách u diabetiků, M.Šín , I. Šínová, J. Šimičák, M. Rybariková , O. Chrapek, J. Řehák (Olomouc) 6 minut